Widget Image
Zarabiaj z nami na systemie poleceń!

Wprowadziliśmy rozwiązanie pozwalające każdemu na generowaniu zysku poprzez referencje naszych usług.

Jeśli zarekomendujesz klientowi nasze usługi wypłacimy Ci gotówkę lub obniżymy koszty związane z Twoim abonamentem!

Nie czekaj i zacznij zarabiać już dziś!

Więcej informacji zdobędziesz kontaktując się z nami:
wpStart.pl +48 66 88 68 444
biuro@wpstart.pl
Social
Image Alt

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu - Identyfikacja Wizualna

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ wpStart.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu wpStart.pl, ul. Dolina Słońca 43/4, 72-003 Bezrzecze, NIP: 955-226-50-66
2. Konkurs będzie przeprowadzany jednorazowo w okresie od 1 lipca 2020 do 31 lipca 2020 roku.
3. Konkurs jest dostępny na portalu społecznościowym Facebook.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpage wpStart.pl na Facebook.com znajdującego się pod adresem www.fb.me/wpstartagency.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie REGULAMIN KONKURSU
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 i p.2
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm
współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest polecenie przez uczestnika konkursu usług marki wpStart – identyfikacja wizualna, projekty graficzne, tworzenie stron www.
2. Nagrodę otrzyma ta osoba, która jest czynnym fanem fanpage wpStart, oraz przekaże przynajmniej jednego kontrahenta lub przynajmniej jeden z kontrahentów wskaże bezpośrednio na polecenie przez tą osobę. Nagroda zostanie wylosowana pośród wszystkich zgłoszeń a wygra tylko jedna osoba. Potwierdzenie uczestnictwa zostaje uznane w momencie zgłoszenia w dowolnej formie, Facebook, email, telefonicznie etc.
3. Nagrodami w Konkursie są:
a) Strona www (w tym: domena, serwer, szablon, gotowy projekt strony)
b) Projekt wizytówek wraz z drukiem (250 sztuk)
c) Projekt ulotki wraz z drukiem (250 sztuk – format a5)
c) Projekt oferty
d) Kompletny pakiet social media (grafiki do promocji na fanpage)
(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia zwycięzcy maksymalnie 14 dni po zakończeniu konkursu)
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w
przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu , na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail i/lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba:
Michał de Vogel
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia szczegółów realizacji wygranej).
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

Jeśli masz pytania to napisz do nas!  Zapamiętaj !

  Jeśli Twoja firma ma być traktowana profesjonalnie to nie możesz podchodzić do jej wizytówki jaką jest identyfikacja wizualna w mniej profesjonalny sposób.

  + 48 66 88 68 444

  47897
  Szablonów

  Profesjonalnych i spersonalizowanych

  18000
  Grafik

  Dla Twojego projektu

  827
  Kubków kawy

  Z małą ilością cukru

  18
  Dostawców

  I każdy z nich to profesjonalista

  A tak o nas piszą!

  Nasze bajki reprezentują ich poziom umiejętności i charakteru. Spotykamy się czasami na moich bagnach i omawiamy nowe strategie!

  Shrek

  Mąż Fiony

  Takie samo podejście do życia i do biznesów. Najważniejszy na świecie jest człowiek i jego dobro! Polecam całym sercem!

  Keanu Reeves

  Człowiek o wielkim sercu

  Normalnie gdyby pracowali w moich czasach to śpiewałbym o nich piosenki, pewnie jedne z moich największych hitów!

  Elvis Presley

  Muzyk wszechczasów